Samsun Escort

Kaliteli Samsun Escort sizin için!

Kategoriler
Blog
Tags
Biseksüel veya panseksüel Biseksüel veya panseksüel Biseksüel veya panseksüel
Pek çok bilimsel çalışma, Samsun escort eşcinsel yönelimin insan davranışının doğal bir parçası olduğunu ve psikolojik veya ahlaki deformasyonla hiçbir ilgisi olmadığını göstermektedir. Şu anda, Amerikan Psikiyatri Birliği ve Dünya Psikiyatri Birliği de dahil olmak üzere birçok tıbbi ve psikolojik kuruluş, eşcinselliği bir patoloji olarak sınıflandırmaktan vazgeçmiştir.
Eşcinsellik, diğer herhangi bir cinsellik biçimi gibi, bir patoloji değildir. Sosyal, kültürel ve biyolojik faktörler tarafından belirlenen bir kişilik özelliğidir. Eşcinsellik, insanların cinsel yönelimlerindeki doğal çeşitliliği ifade eder.
Bazı insanlar aynı cinsiyetten insanlara karşı güçlü bir sevgiye sahipken, diğerleri aseksüel, biseksüel veya panseksüel olabilir. Bazı toplumlarda bu normaldir ve hoş karşılanmaz.

Geçmişte eşcinsellik zihinsel veya tıbbi bir patoloji olarak tanımlanmıştı, ancak zaman geçtikçe bu görüş değişti. Modern tıp ve psikoloji, eşcinselliğin bir hastalık olmadığını kabul etmektedir.